GAPS

Nutriční program pro některé moderní nemoci

O Gaps

O autorce
natasha.jpg, 24kB Dr. Natasha Cambell-McBride ukončila studium lékařství na univerzitě Bashkiru v Rusku v roce 1984. V následujících letech získala postgraduální titul MmedSci v oboru neurologie.

Poté, co praktikovala medicínu pět let jako neurolog a tři roky jako neurochirurg, založila rodinu a přestěhovala se do Velké Británie. Krátce potom byl jejímu synovi diagnostikován autismus, což ji přinutilo k intenzivnímu studiu příčin a léčby autismu. V průběhu tohoto období rozvinula své teorie, které popisují vztah mezi neurologickými problémy a výživou; zároveň dokončila své druhé postgraduální studium v oboru lidské výživy na Sheffieldské univerzitě ve Velké Británii.

Jejího syna se jí podařilo z autismu vyléčit a mohla se tak vrátit k praktikování medicíny. V roce 2000 založila Cambridge kliniku výživy (Cambridge Nutrition Clinic), na které používala k léčbě svých pacientů nutriční přístup, a stala se světově uznávaným odborníkem na léčbu dětí a dospělých, kteří mají problémy:
  • se specifickými poruchami učení (dyslexie, dyspraxie, dysgrafie atd.) a dalšími psychickými problémy;
  • s trávením a imunitou.
V roce 2004 publikovala svou první knihu Syndrom střeva a psychiky: přirozená léčba autismu, ADHD, dyslexie, dyspraxie, deprese a schizofrenie (Gut And Psychology Syndrome: Natural Treatment Of Autism, ADHD, Dyslexia, Dyspraxia, Depression And Schizophrenia), ve které zkoumá spojení mezí pacientovým fyzickým stavem a funkcemi jeho mozku. Kniha detailně popisuje nutriční program GAPS, který je výjimečně úspěšný při léčbě pacientů se specifickými poruchami učení a dalšími mentálními problémy.

Na konci roku 2007 publikovala svou druhou knihu: Vložte zdraví vašeho srdce do vašich úst! O skutečných příčinách onemocnění srdce, o jejich prevenci a léčbě (Put You Heart In Your Mouth! What Really Is Heart Disease And What We Can Do To Prevent And Even Reverse It). K tomu Dr. Campbell-McBride dodává: „GAPS je moje životní dílo. GAPS dieta nicméně obsahuje velké množství přirozených zvířecích tuků a potravin bohatých na cholesterol jako jsou vejce. Žijeme ve světě, který je plný strachu z tuků a cholesterolu. A tak se mě mnoho mých pacientů ptalo, jestli zůstane jejich srdce zdravé i poté, co se budou stravovat podle GAPS. Chtěla jsem mým pacientům podat co nejuspokojivější odpověď, a tak jsem se rozhodla, že na toto téma napíšu knihu.”

Dr. Campbell-McBride je významných řečníkem na mnoha mezinárodních profesionálních konferencích a seminářích po celém světě. Často školí zdravotníky, skupiny pacientů a asociace. Je také členem Společnosti autorů (The Society of Authors). Její příspěvek najdete také v knize Léčba autismu, jejímiž autory jsou Edelson SM a Rimland B. Další příspěvky najdete také v mnoha odborných časopisech a bulletinech.

převzato z http://www.doctor-natasha.com/dr-natasha.php