GAPS

Nutriční program pro některé moderní nemoci

Příběhy

Úvod
Na této stránce bych chtěl sbírat příběhy lidí, kteří úspěšně použili nutriční program GAPS k vyléčení a nebo výraznému zmírnění zdravotních problémů. Pokud patříte k těm, kteří úspěšně použili GAPS pro vlastní léčbu a nebo pro léčbu svých blízkých, zvažte prosím sepsání vašeho příběhu. Možná právě váš příběh by mohl inspirovat někoho dalšího.

U některých odkazů v pravém sloupci jsou v závorce poznámky. Ty mají následující význam:
  • ext - jedná se o odkaz na stránku, která je mimo tento web. Někdy najdete na této stránce pouze poznámku o tom, jak někdo úspešně použil GAPS. Nemusí se nutně jednat o příběh;
  • pdf - v tomto případě s jedná o odkaz na pdf soubor, ve kterém příběh je;
  • překlad - u odkazů s touto poznámkou najdete příběhy, které jsem přeložil z angličtiny.
Nutriční program GAPS není v České republice zatím známý a mnoho z vás proto určitě pochybuje, zda je GAPS právě pro vás to pravé. A proto vznikla tato stránka s GAPS příbehy, které - jak alespoň doufám - budou některé z vás inspirovat a příspějí tak k tomu, že se pro GAPS rozhodnete. O důležitosti inspirace píše velmi působivě v jednom ze svých článků americký psycholog Scott Barry Kaufman:

„Inspirace nás probouzí k novým možnostem a umožňuje nám překonat zkušenost a omezení našeho každodenního života. Inspirace nám dokáže ukázat cestu z apatie a mění způsob, kterým vnímáme vlastní omezení. Inspirace je někdy přehlížena, protože je velmi těžce uchopitelná. V historii na ní bylo nahlíženo jako na něco, co je nadpřirozené nebo božské. Ale moderní výzkumy ukazují, že inspirace může být aktivována, ovládnuta, manipulována a že může mít důležitý vliv na naše životy.“

převzato z http://blogs.hbr.org/cs/2011/11/why_inspiration_matters.html